adres do korespondencji:
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
miejsce szkoleń:
ul. Lea 21c/4 Kraków
telefon:
0 509 494 793
(12) 654 56 78
e-mail:
list@ops-krakow.com
wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego
prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora O¶wiaty w Krakowie

Aktualno¶ci

 

 

XXIII Konferencja
Insytutu Psychoanalizy i Psychoterapii

15 lutego 2014 roku,
Więcej informacji www.ipp.waw.pl

 


 

 

24 - 26 paĽdziernika 2014
- Konferencja 3 Sekcji w Krakowie

- organizuje Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
szczególowe informacje wkrótce