adres do korespondencji:
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
miejsce szkoleń:
ul. Lea 21c/4 Kraków
telefon:
0 509 494 793
(12) 654 56 78
e-mail:
list@ops-krakow.com
wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego
prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Ośrodek Psychoterapii Systemowej

Ośrodek Psychoterapii Systemowej jest wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04.

prowadzi działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną od 1996 roku.

Wszystkie szkolenia prowadzone aktualnie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej mają akredytację Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

4-LETNI KURS PSYCHOTERAPII jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zespół tworzą wykwalifikowani psychoterapeuci pracujący w oparciu o teorię systemowej pracy z rodziną oraz teorię psychodynamiczną; psychoterapeuci pracują na co dzień w Krakowskim Ośrodku Terapii (specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Szkolenia przygotowane są z myślą o psychologach, pedagogach, lekarzach oraz innych osobach pracujących z dziećmi, młodzieżą dorosłymi i ich rodzinami, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szpitalach.

Siłą naszych szkoleń jest doświadczenie praktyczne zespołu szkoleniowego przekazywane podczas wielogodzinnej pracy warsztatowej prowadzonej w oparciu o nagrania video sesji rodzinnych, a także analizę konkretnych przypadków wnoszonych do superwizji przez uczestników szkoleń.

Formy działalności:

Prowadzenie długo- i krótkoterminowych podyplomowych form doskonalenia zawodowego poszerzających specjalistyczną wiedzę psychologiczną z zakresu systemowej terapii rodzin,

Prowadzenie długo- i krótkoterminowych form doskonalenia zawodowego poszerzających specjalistyczną wiedzę psychologiczną z zakresu psychoterapii psychodynamicznej,

Prowadzenie superwizji psychoterapii i konsultacji dla profesjonalistów zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

Prowadzenie krótkich form psychoedukacyjnych dla nauczycieli, rad pedagogicznych i innych zespołów z zakresu komunikacji, profilaktyki patologii społecznej,

prowadzenie psychoterapii rodzinnej, indywidualnej i małżeńskiej

 

[^ ... na górę strony ]